Diensten

 Lean Management (Verbetermanagement )

Wat kan LEAN voor uw bedrijf betekenen?

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door de ‘slanke productie / processen’ gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat,. De methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Door de successen van Toyota kreeg deze filosofie meer bekendheid en navolgers (TPS). Begin eenentwintigste eeuw wordt het in veel bedrijven toegepast onder de naam Lean Management.  

Wat is Lean?

Lean: een andere Benadering en  wijze van denken. Dit anders denken leidt tot andere (betere) processen en betere en beheerste processen leiden tot betere resultaten. 

Lean bestaat uit een verzameling van methoden die gericht zijn op het verbeteren van werkprocessen door het elimineren van verspilling en synchroniseren van toegevoegde waarde. Sleutelbegrippen zijn betrokkenheid van medewerkers en management, training, teamwork, focus en projectmanagement. 

Lean richt zich op de factor tijd en resulteert in verbeteringen die je uiteraard financieel kunt meten, maar ook bijvoorbeeld in klanttevredenheid, kwaliteit, veiligheid, medewerkertevredenheid en waardering door aandeelhouders. 

LEAN is een methodiek voor continu verbeteren gefocust op het wegnemen van verspillingen. Volgens LEAN is alles wat geen waarde toevoegt voor de (eind)klant een VERSPILLING. 

Methodiek om continu te kunnen verbeteren door het wegnemen van verspillingen. Alles wat geen waarde toevoegt voor de klant is verspilling. 

Wat is Lean nog?

Bij LEAN: De klant staat voorop! 

Het LEAN gedachtegoed is volledig gefocust op het wegnemen van verspillingen. De klant staat daarin centraal; alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor de klant wordt door LEAN als een verspilling gezien. Eigenlijk kun je steeds aan jezelf vragen: “wil de klant hiervoor betalen?”. 

Wil uw bedrijf ook Lean implementeren?

 Ben je op zoek naar expertise om u te  helpen bij het implementeren van LEAN? Of wil je zelf meer weten of zelfstandig aan de slag?

 Neem dan contact op met IBMC, wij willen u graag adviseren, helpen of trainen in een aantal technieken die helpen bij het implementeren van lean.

 

Mediation 

De noodzaak om te veranderen en veranderprojecten in een onderneming kunnen tot spanningen en conflicten leiden,  MEDIATION is  een aanpak / methode om met een win-win benadering mensen weer in  een goede samenwerking en met positieve ingesteldheid te laten functioneren. Binnen IBMC hebben wij deze kennis en ervaring in huis en kan dit ook aanbieden wanneer aan de orde. 

De invoering van belangrijke veranderingen in een onderneming kan leiden tot ernstige meningsverschillen en conflicten tussen de directie  en operationele medewerkers, managers, maar ook tussen de directie en de OR of zelfs binnen directie / management team. IBMC heeft kennis en ervaring om hier op een profesionele wijze mee om te gaan en win-win situaties te creeren door betrokkenen te begeleiden en zelf naar oplossingen helpen te zoeken waar alle partijen achter staan.

Marketing / Video Marketing

Wij willen ook graag meedenken over uw marketing & sales beleid en u helpen om uw doelstelling om te zetten naar dichtgetimmerde Sales Performance Action Plans. Dit met opvolgsystemen en methoden, zodanig dat bijgestuurd kan worden waar aan de orde om de beoogde resultaten te garanderen. Wij kunnen ook de benodigde marketing en sales tools, telefoonscripts, folders, heel gerichte video’s leveren en of ondersteunen bij de ontwikkeling hiervan

Bij video marketing krijgt de video een heel bijzondere plaats in het marketing en sales proces, en kan zelfs, indien gewenst helpen om een deel van dit bedrijfsproces te automatiseren. Video is een uitermate krachtig instrument om uw klanten en potentiële klanten op een overtuigende wijze te informeren over de unieke kenmerken van uw producten en diensten. Bovendien kan video ook aangewend worden om taken op te vangen van de binnendienst en service afdeling. In de USA heeft video al eerder ingang gevonden is intussen een belangrijke instrument in business geworden. 

Wij kunnen onze kennis, ervaring, ontwikkelde methoden,  tools  en speciale ondersteunende software gebruiken om u te helpen bij het realiseren van uw doelstellingen. Bovendien  hebben ons gespecialiseerd op het gebied van video en video marketing. Wij streven er naar om hierin voorloper te zijn. 

Training / Opleiding

Voor  Lean Management en Marketing en Sales hebben wij programma’s  voor de verschillende  methoden en leantools om op een moderne manier te leren werken en managen, zodanig dat de beoogde verbeterde resultaten die uw bedrijf nastreeft ook gerealiseerd zullen worden. 

Zo hebben wij onder andere met de Lean benadering programma’s ontwikkeld zoals o.a. “Kaizen voor Marketing en Sales” om maar een voorbeeld te noemen. 

Speciale “Maat programma’s” die in lijn liggen met onze kernactiviteiten kunnen wij aanbieden in samenwerking met ervaren collega bedrijven en / of ervaren deskundigen.

Engineering

Overweegt u om nieuwe producten te ontwikkelen, te upgraden, of om uw productieprocessen te optimaliseren cq. te automatiseren / robotiseren? 

Wij hebben kennis en ervaring in huis om met u mee te denken en voor dit soort projecten ook de begeleiding en het projectmanagement vanaf de concept fase tot en met de implementatie cq. introductie in de markt over te nemen of hierin ondersteuning aan te bieden. 

Wij hebben jarenlange ervaring, niet alleen in de automobiel sector, maar ook in bouw gerelateerde bedrijven, producten voor zorg en ziekenhuizen, evenementen, enz…. 

Waar aan de orde hebben wij een netwerk van ervaren deskundigen om extra ondersteuning te bieden.