Over IBMC

IBMC

IBMC is sterk in Innovatie in Business, Marketing & Sales en Communication.

IBMC beschikt over een team van deskundigen die uw bedrijf kunnen adviseren, ondersteunen of eventueel taken of projecten tijdelijk overnemen bij organisatie optimalisatie en veranderprojecten. Dit bijvoorbeeld bij de invoering van de Lean Management principes, Continu verbeter projecten of Resultaatgericht managen en het invoeren van  Kritische Succes Factoren (KSF’s) en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Innovatie in uw bedrijf zal steeds een effect hebben op de organisatie als totaal systeem: je kunt niet aan een knop draaien zonder de overige bij te stellen.

Wij hebben al meer dan 30 jaren ervaring met het invoeren van Lean Management methoden en principes. Vanuit diverse functies in de automobielindustrie hebben we de gelegenheid gekregen om  meermaals in Japan kennis en ervaring op te doen (jaren ’80 en 90’ , daar waar deze management methode ontstond).

Voor de innovatie van de marketing en communicatie van uw bedrijf kunnen wij van dienst zijn door samen met u, uw marktbeleid te vertalen naar een  Marketing en Sales Performance Action  Plan met dicht getimmerde met de daarbij horende Tools en opvolg systemen. Vanuit Lean management hebben we een vertaling gemaakt naar KAIZEN (continu verbeteren)  voor Marketing en Sales.

Video Marketing is onder andere een van de nieuwe innovatieve tools waar wij deskundigheden hebben verworven.

IBMC deskundigen  zijn ook beschikbaar als adviseur of coach op zowel strategisch al operationeel gebied, voor alle management aspecten van uw onderneming.

Bovendien beschikken wij als IBMC over een breed programma van trainingsmodules voor de diverse lean tools voor zowel de Operations als Marketing en Sales.

Missie

Wij zien het als onze missie om bedrijven en organisaties vanuit het aanwezige en beschikbare  potentieel voortdurend beter laten functioneren en te innoveren.

Voor ons zelf zien we het als een uitdaging om in de steeds sneller veranderende omgeving waarin wij willen opereren, continue voorop te blijven voor wat betreft innovatie en creativiteit in wat wij aanbieden als product of dienst.